Sunari bang
[publisher not identified], [date of publication not identified]
 Naskah
Simulasi sistem kendali bang-bang orde dua
Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 1995
 UI - Tugas Akhir
Kang, Sok-kyong, 1951-, author
Sup sok e bang
Minumsa, 2007
 Buku Teks
Cariyos Sik Kong
[publisher not identified], [date of publication not identified]
 Naskah
Sik Jin Kwi I
[publisher not identified], [date of publication not identified]
 Naskah