A. Sjalabi
Sedjarah dan kebudajaan Islam djilid 2
Djajamurni, 1970
 Buku Teks
Ahmad Sjalabi
Sedjarah dan kebudajaan Islam
Djajamurni, 1960
 Buku Teks
Gibb, Hamilton A.R., Sir
Islam dalam lintasan sedjarah
Bhratara, 1960
 Buku Teks
A. Latif Osman
Ringkasan sedjarah Islam
Widjaya, 1952
 Buku Teks
Chaldun, Ibn
Filsafat islam tentang sedjarah
Tintamas, 1955
 Buku Teks