Winter, Karel Fredrik
Serat Bratayuda
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980
 Buku Teks
R.Ng. Kartapraja
Bratayuda
Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah. Depdikbud, 1980
 Buku Teks
Ki Prawirasudirdja
Serat pakem wajang purwa : wiwit purwakala ngantos sabibaripun Bratayuda, mawi gending sarta pawitjantenan
Satu Budi, [1900]
 Buku Teks
Bratayuda
[publisher not identified], [date of publication not identified]
 Naskah
R.B. Soelardi
Serat Rijanta = Serat Riyanta
Papyrus, 1920
 Buku Klasik