Abdul Rahman Al-Ahmadi
Syair siti zubaidah perang china : perspektif sejarah / Abdul Rahman Al-Ahmadi
Perpustakaan Negara Malaysia, 1994
 Buku Teks
Hanizah Bt. Hj. Yahya
Syair Siti Zawiyah : suntingan teks dan analisis fungsi
Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1992
 UI - Skripsi (Membership)
Syair Siti Zubaidah / pengalihaksaraan dan penerjemah oleh Sri Sayekti dan Muhammad Jaruki
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997
 Buku Teks
Syair Saputra
alihaksara, Titik Indiyastini; penerjemah, Sri Sayekti
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999
 Buku Teks
Syair Dandan Setia II
oleh Titik Indiyastini, Sri Sayekti, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Indonesia)
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998
 Buku Teks