Taman sari : kumpulan cerkak lan geguritan
Pusat Kebudayaan Jawa Tengah Sasonomulyo Baluwarti, 1975
 Buku Teks
Geguritan tradisional dalam sastra Jawa
Dhanu Prito Prabowo ... [et al.]
Pusat Bahasa Depdiknas RI, 2002
 Buku Teks
Muhamad Munjin Safari Sidiq, author
Kritik sosial dalam Antologi geguritan Jawa Timur 1981-2008 = Social criticsm in the Antologi geguritan Jawa Timur 1981-2008
2018
 UI - Skripsi (Membership)
Titis, author
Anak lanang kumpulan geguritan, cerkak, novelet
IKIP Semarang Press, 1993
 Buku Teks
Timur Gumregah : para Mudha Remen Cerkak lan Geguritan
kurator, Impian Nopitasari ; kontributor, Aji Jaka Sasmita, Amuk Langit Merdeka, Andri Saptono, Budhi Setyawan, D.S. Jat, Daladi Ahmad, Dhinar Dewi Istini, Dwi Klik Santosa, Dyah Setyawati, Gendut Pujiyanto, Hasan Bisri BFC, J. Betara Kawhie, Karisma Fahmi Y., Kinanthi Anggraini, Latif N. Janah, Lita Nur Ida, Muhammad Izzat Abidi, Muhammad Quyyum, Nurochman Sudibyo YS, Seruni, Zuly Kristanto
Sastra Pawon, 2014
 Buku Teks
<<   1 2 3   >>