Pande Made Sukerta
Gending-gending gong gede : sebuah analisa bentuk Penulis Penyunting Lembaga Penelitian Masyarakat dan Budaya UI
Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata , 2002
 Buku Teks
Pengukuran tempo gending-gending gong kebyar
 Artikel Jurnal
R.S. Probohardjono
Gending-gending ingkang kangge nabuhi wajangan purwa
Ratna, 1960
 Buku Teks
I Nyoman Rembang
Hasil pendokumentasian notasi gending-gending lelambatan klasik pegongan daerah bali / I Nyoman Rembang
Dir.Jen. Kebudayaan Proyek Pengembangan Kesenian Bali, 1985
 Buku Teks
Samsudjin Probohardjono
Gending Djawi: tuntunan bawa, dumugi dawahing gending, dipun gerong, dalah senggakan, sindenan sarta uran-uranipun
Sadu Budi, 1957
 Buku Teks