Tjahaja baru
1950
 Buku Teks
Mohammad Saribi
Gema lembah tjahaja
Pembangunan, 1963
 Buku Teks
Saudi Berlian
Pengelolaan tradisional gender : telaah keislaman atas naskah Simboer Tjahaja
Millennium publisher, 2000
 Buku Teks
Nj. Limbak Tjahaja
Tjerita-tjerita nenek putih Rabiah / Nj. Limbak Tjahaja
Vorkink-Van Hoeve, [date of publication not identified]
 Buku Teks
Tan, Tik Poen
Penyelidikan mikroskopi dari bubuk tumbuh-tumbuhan dengan tjahaja jang dipolarisasikan
Universitas Indonesia, 1957
 UI - Disertasi (Membership)