Wyasa
Mahabarata / Wyasa
Balai Pustaka, 1949
 Buku Teks
M. Saleh Arief, translator
Mahabarata / M. Saleh
Balai pustaka, 1975
 Buku Teks
Purwadi
Mahabarata / Purwadi
Media Abadi , 2004
 Buku Teks
Lal, P.
Mahabarata=Mahabharata of V yasa / P. Lal; diterjemahkan oleh Harijadi S. Hartowardojo
Dunia Pustaka Jaya, 1981
 Buku Teks
I Made Purna
Arti makna tokoh pewayangan Mahabarata dalam pembentukan dan pembinaan watak
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997
 Buku Teks