Hendraswati
Pedagang dan gerakan perlawanan terhadap Kolonial Belanda pada masa perang Banjar (1859-1905)
Kepel Pess, 2017
 Buku Teks
Meilink-Roelofsz, M. A. P. (Marie Antoinette Petronella)
Persaingan Eropa dan Asia di nusantara: sejarah perniagaan 1500-1630 = Asian trade and European influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630
Komunitas Bambu, 2016
 Buku Teks
Muslimin A.R. Effendy
Jaringan perdagangan keramik : Makassar Abad XVI-XVII
Bina Citra Pustaka, 2005
 Buku Teks
I Gde Parimartha
Perdagangan dan politik di Nusa Tenggara 1815-1915
Djambatan, 2002
 Buku Teks
Titi Surti Nastiti
Pasar di Jawa masa Mataram kuno abad VIII-XI Masehi
Kiblat Buku Utama, 2003
 Buku Teks