Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Koninklijk Instituut voor Taal-,Land -en Volkenkunde (KITLV) Press,
 Majalah, Jurnal, Buletin
Doel, H.W. van den
De stille macht : het Europese binnen land bestuur op Java en Madoera, 1808-1942
Amsterdam : Bert Bakker , 1994.
 Buku Teks
R.M.Ng. (Raden Mas Ngabei) Poerbatjaraka, author
Bijdragen tot de taal- land- en volkenkunde van nederlandsch- indiƫ Deel 82/Arjuna-wiwaha. Tekst en vertaling
Martinus Nijhoff, 1926
 Buku Klasik
Babad tanah Djawi in proza Javaansche geschiedenis loopende tot het jaar 1647 der Javaansche jaartelling In opdracht v.h. kon. Instit. voor Taal-, Land- en Volkenkunde v. Ned. Indie naar de uitgave v. , in het Ned. verta vertaald door met reg. samengest. door
's-Gravenhage Nijhoff 1941
 Buku Teks
Hooykaas, Christiaan, 1902-1979, author
Overdruk Bijdragen tot De Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 114, 3e Aflevering : The Paradise on Earth in Lenka / C. Hooykaas
Martinus Nijhoff, [date of publication not identified]
 Buku Teks