Kolniale studies : tijdschrift van de verseninging voor studie van Koloniale maatschappelyke vraagstukken
Batavia : G. Kolff
 Majalah, Jurnal, Buletin
Feestbundel : uitgegeven door het Koninklijk Bataviasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen; bij Gelegenheid van Zijn 150 Jarig Bestaan 1778-1928
Weltevreden : G. Kolf & Co
 Majalah, Jurnal, Buletin
Indonesie : tweemaandelijk tijdschrift gewijd het Indonesich cultuurgebied
Gravenhage : Uitgeverij W. van Hoeve
 Majalah, Jurnal, Buletin
Doel, H.W. van den
De stille macht : het Europese binnen land bestuur op Java en Madoera, 1808-1942
Amsterdam : Bert Bakker , 1994.
 Buku Teks
Tijdschrift van het koninklijk Nederlandsch aardijhunding genootschap : Amsterdam
Leiden : E. J. Brill
 Majalah, Jurnal, Buletin