Brouwers, Jeroen, author
Het aardigste volk ter wereld Willem Frederik Hermans in Brussel bijdragen aan zijn biografi
Amsterdam/Antwerpen bAtlas 1996
 Buku Teks
Hart, Martin, author
Het vrome volk
De Arbeiderspers, 1974
 Buku Teks
Christelijke encyclopaedie voor het Nederlandsche volk
door F. W. Grosheide [and others]
Uitgave Van J. H. Kok Te, [date of publication not identified]
 Buku Referensi
Barker, Ernest, author
Groot-Brittannie en het Britsche volk
Oxford University Press, 1942
 Buku Teks
Verheijen, Jilis A.J., author
Komodo het eiland, het volk en de taal:verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde
Martinus Nijhoff, 1982
 Buku Teks