Cao, Minggang
Zhongguo yuan lin wen hua = Zhongguoyuanlinwenhua = Chinese garden culture = 中国园林文化
Shanghai gu ji chu ban she : Fa xing Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo, 2001
 Buku Teks
Wood, Antony
Green walls in high-rise buildings : an output of the CTBUH Sustainability Working Group
The Images Publishing Group Pty Ltd, 2014
 Buku Teks
Wu, Min
Folk tales = Zhongguo min jian gu shi
China International Press, 2011
 Buku Teks
Lou, Qingxi
Zhongguo yuan lin
Wu zhou chuan bo chu ban she, 2004
 Buku Teks
Ashima : Yi zu min jian xu shi shi = Ashima: Yi folk epic = 诗玛 : 彝族民间叙事诗
Renmin Wenxue Chubanshe, [Date of publication not identified]
 Buku Teks