Gong, Wen
Sheng huo zhi luÌ'
Wu zhou chuan bo chu ban she, 2007
 Buku Teks
Mackay, Harvey
Gong Xin Wei Sheng : huo yong de shang chang zhi hui = Swim with the sharks without being eaten alive : outsell outmanage, outmotivate, and outnegotiate your competition = 攻心为上 = 活用的商场智慧
Tian xia wen hua chu ban gong si, 1988
 Buku Teks
Chu, Ru
Sheng ming de zhi hui = Intelligent life = 生命的智慧 / Fulton Oursler, 1883-1952; Churu
Jiu ge Wen Hua, 1987
 Buku Teks
Shi, Tiesheng
Zhongguo xiaoshuo 50 qiang, 1978-2000 Zhong Sheng
Shidai Wenyi Chubanshe, 2001
 Buku Teks
Shengyan, 1930-2009
Lu zhi sheng huo = Temperament life = 律制生活
Fagu Wenhua Shiye Gufen Youian Gongsi, 1996
 Buku Teks