Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara VII
Serat pedhalangan ringgit purwa I-X
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, 1978
 Koleksi Publik
Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara VII
Serat pedhalangan ringgit purwa I-X
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, 1978
 Buku Teks
Suwandono, compiler
Ensiklopedi wayang purwa I (compendium)
Proyek Pembinaan Kesenian, Direktorat Pembinaan Kesenian, Ditjen Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, [date of publication not identified]
 Buku Referensi
Pathokan pedhalangan gagrag banyumas
Balai Pustaka, 1983
 Buku Teks
Pakem pedhalangan: lampahan Bima Suci
[publisher not identified], [date of publication not identified]
 Naskah