Luo, Weihong, author
Zhongguo jidu jiao
Wu zhou chuan bo chu ban she, 2004
 Buku Teks
Mi, Shoujing, author
Zhongguo Yisilin jiao
Wai Wen chu ban she, 2004
 Buku Teks
Xie, Yixian
Zhongguo Wai jiao shi (1949-1979)
Henan Renmin Chubanshe, 1988
 Buku Teks
Zhang, Qingmin
Cina's diplomacy = zhongguo wai jiao
China Intercontinental, 2010
 Buku Teks
Cai, Yanxin, author
Zhongguo jian zhu
Wu zhou chuan bo chu ban she, 2010
 Buku Teks