Veer, Paul van `t
Je moet er geweest zijn : Documentaire roman uit de koloniale nadagen van het eiland Boela, met gebruik van authentieke rapporten over heldendaden en oorlogsmisdaden, impressies van diverse tropische taferelen en verslagen van krijgsraadzaken, alles voorzien van talrijke schimpscheuten op Nederlandse politieke, diplomatieke en journalistieke milieus en de allerhoogste regionen van de Verenigde Naties in New York
De Arbeiderspers, 1971
 Buku Teks
Hardy, Thomas, 1840-1928
Return of the native / Thomas Hardy
Harper & Brothers, 1922.
 Buku Teks
Phillipus Kenny Wincana
Nilai moral giri dan ninjo yang tercermin dalam drama televisi Jin = Giri and ninjo moral values reflected in Japanese television series Jin
Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2011
 UI - Skripsi (Open)
Cazadira Fediva Tamzil
Contesting global civil society's legitimacy claims: evaluating international non-governmental organizations (ingos)' representation of and accountability to beneficiaries / Cazadira Fediva Tamzil
Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
 Artikel Jurnal
Oktariani
Pembuatan prototipe program web Sseries 3 episode "Fangirl Dilemma: How I Deal with It" = Production of 3 prototype episodes of web series program "Fangirl Dilemma: How I Deal with It"
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019
 UI - Tugas Akhir