Ki Siswoharsojo
/ Ki Siswoharsojo
Gondolaju Kulon, 1958
 Buku Teks
S. Soetarsa
Pakem ringgit purwa : lampahan lahiripun rama-Brubuh ngalengka
Keluarga Soebarno, [Date of publication not identified]
 Buku Teks
Ki Siswoharsojo
Pakem Makutarama / anggitanipun Ki Siswoharsojo
Pesat, 1954
 Buku Teks
Ki Siswoharsojo
Pakem Pedalangan lampahan Radja suya / Ki Siswoharsojo
Godolaju Kulon, 1952
 Buku Teks
R.Ng. (Raden Ngabehi) Ranggawarsita
Bambang Dwihastha cariyos ringgit purwa
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1980
 Buku Teks