Ruiter, J. de, author
Hulp en recht. Hulpverlening en jeugdrechter in de toekomst
Kluwer, 1972
 Buku Teks
De Wetboeken, wetten en verordeningen, benevens de grondwet van de Republiek Indonesie
PT Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1989
 Buku Referensi
Kanter, Pieter Johannes De
Rechtsgronden en rechtsmiddelen / door Pieter Johannes de Kanter
`S-Gravenhage, 1928
 Buku Teks
Schilfgaarde, Peter van, author
Van de naamloze en de besloten vennootschap
Gouda Quint, 1981
 Buku Teks
Kiers, Jantinus
De bevelen des konings : de verhouding van koning, minister en landvoogd, historisch verklaard / J. Kiers
A. Oosthoek, 1938
 Buku Klasik