Soerjanto Poespowardojo
Strategi kebudayaan : suatu pendekatan filosofis = Strategie van de cultuur
Gramedia, 1989
 Buku Teks
Sprey, K.
Het rijk van Rome de bijdrage van Rome tot de cultuur van West-Europa
's-Gravenhage Servire 1950
 Buku Teks
Het Hemd is nader dan de rok : zes voordrachten over het eigene van de Nederlandse cultuur / J. van Marle ... [et al.]
Van Gorcum, 1992
 Buku Teks
Buikema, Rosemarie
Vrouwenstudies in de Cultuur/Wetenschappen
Dick Coutinho, 1993
 Buku Teks
Gussen, P.J.G.
Het leven in Alexandrie volgens de cultuur historische gegevens in de paeedagogus (boek II en III) van Clemens Alexandrinus
Assen Gorcum 1955
 Buku Teks