Raalte, E. Van
De Grondwet wijzigingen van 1948 / E. van Raalte
N. Samsom N.V., 1948
 Buku Teks
Hoeven, J. van der
De Plaats van de grondwet in het constitutionele recht: Aangevulde beruitgave van het academische proefschrift / J. van der Hoeven
W. E. J. Tjeenk Willink, 1988
 Buku Teks
Duynstee, Frans Joseph Ferdinand Maria, author
Arresten over staatsrecht; aan de hand van de derde druk van de gelijknomige bundel, zoals deze bijeengebracht was door L.G. van Dam
H.D. Tjeenk Willink, 1954
 Buku Teks
Visser, J.
Hoofdzaken van het staatsrecht van Nederland en Nederlandsch-Indie : leiddraad ten gebruike bij het onderwijs in de rechtswetenschap aan de Opleidingsscholen voor Inlandsche Ambtenaren en voor zelfstudie van Inlandsche bestuursambtenaren / door J. Visser
Drukkerij Volkslectuur, 1921
 Buku Klasik
Handboek van het Nederlandse staatsrecht / bewerkt door A.M. Donner
W.E.J.Tjeenk Willink, 1977
 Buku Teks