Nyessen, D. J. H.
The races of Java : a few remarks towards the acquisition of some preliminary knowledge concerning the influence of geographic environment on the physical structure of the Javanese / D. J. H. Nyessen
Kolff & Co., 1929
 Buku Teks
Vredenbregt, Jacob, redactor
De Baweanners in hun moederland en in Singapure : een bijdrage tot de kulturele anthropologie van zuidoost-Azie / Jacob Vredenbregt
Luctor et Emergo, 1968
 Buku Klasik
Bisschop, W
Justus van Effen, geschetst in zijn leven en werken bijdrage tot de gesciedenis der letterkunde in de 18e eeuw W. Bisschop
Utrecht Post 1859
 Buku Teks
Bisschop, W
Justus van Effen, geschetst in zijn leven en werken bijdrage tot de gesciedenis der letterkunde in de 18e eeuw W. Bisschop
Utrecht Post 1859
 Buku Teks
Bisschop, W
Justus van Effen, geschetst in zijn leven en werken bijdrage tot de gesciedenis der letterkunde in de 18e eeuw W. Bisschop
Utrecht Post 1859
 Buku Teks