H. M. Daud Ali, author
Islam untuk disiplin ilmu hukum, sosial dan politik : buku daras pendidikan agama islam pada Perguruan Tinggi Umum
Bulan Bintang, 1989
 Buku Teks
Abdalqadir as-Sufi, author
Pesan kepada kaum muslimin : tentang penyakit umat zaman ini dan upaya penyembuhannya menuju kemenangan Islam
Pustaka Adina, 2017
 Buku Teks
Endang Saifuddin Anshari
Wawasan Islam : pokok-pokok fikiran tentang Islam dan ummatnya
RajaGrafindo Persada, 1993
 Buku Teks
ALwi Shihab, author
Islam sufistik : islam pertama dan pengaruhnya hingga kini di Indonesia
Mizan, 2001
 Buku Teks
Zakaria Hasyim Zakaria
Pendapat cendekiawan dan filorof barat tentang Islam/Zakaria Hasyim Zakaria, penerjemah Salim Basyarakil, penyunting Wiwik Sugiarji
Andalan , 1991
 Buku Teks