Rd. Mas Adipati Aria Candranagara
Cariyos Bab Lampah-lampahanipun Raden Mas Harya Purwa Lelana
G.C.T van Dorp, 1877
 Buku Klasik
Satriya lelana
[publisher not identified], [date of publication not identified]
 Naskah
Raden Ngabehi Pujaharja
Serat tepapalupi; Jilid II
Boekhandel M. Tanojo, 1926
 Buku Klasik
Serat pandji jilid II = Serat panji jilid II
Administrasi Jawi Kandha
Albert Rusche, 1923
 Buku Klasik
Raden Ngabehi Pujaharja
Cerita Jupri saha serat wedasuwita / Raden Pujaharja
[publisher not identified], [date of publication not identified]
 Naskah