Himpunan peraturan perundang-undangan bidang tugas Direktorat Jendral Bina Kesejahteraan Sosial
Direktorat Jendral Bina Kesejahteraan Sosial, 1989
 Buku Teks
Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Tugas Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial
Ditjen. Bina Kesos, Departemen Sosial R.I.
Departemen Sosial RI, 1989
 Buku Teks
Edi Suharto
Membangun masyarakat memberdayakan rakyat : kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial
Refika Aditama, 2010
 Buku Teks
Isbandi Rukminto Adi
Kesejahteraan sosial : pekerjaan sosial, pembangunan sosial, dan kajian pembangunan
RajaGrafindo Persada, 2013
 Buku Teks
Isbandi Rukminto Adi
Kesejahteraan sosial : pekerjaan sosial, pembangunan sosial, dan kajian pembangunan
Rajawali Pers, 2019
 Buku Teks