Gibson, James L.
Organisasi : perilaku, struktur, proses; Jilid 1
Erlangga, 1991
 Buku Teks
Gibson, James L.
Organisasi : perilaku, struktur, proses; Jilid 1
Binarupa Aksara, 1997
 Buku Teks
Gibson, James L.
Organisasi : perilaku, struktur, proses; Jilid 2
Binarupa Aksara, 1997
 Buku Teks
Gibson, James L.
Organisasi : perilaku, struktur, proses Jilid 2 = Organization : behavior, structure, processes
Erlangga, 1996
 Buku Teks
Gibson, James L.
Organisasi : perilaku, struktur, proses; Jilid 1 = Organizations
Binarupa Aksara, 1997
 Buku Teks