Babad panambangan
alih bahasa, Kasidi Hadirayitno, Renggo Astuti, Lasman Marduwiyoto
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1981
 Buku Teks
Babad Panambangan
[publisher not identified], [date of publication not identified]
 Naskah
Babad Panambangan
[publisher not identified], [date of publication not identified]
 Naskah
Babad panambangan / Alih bahasa Kasidi Hadirayitno
Yayasan Mangadeg, 1976
 Buku Teks
Serat Babad Panambangan
Bale Pustaka, 1918
 Buku Klasik