Pleyte, C.M. (Cornelis Marinus), 1863-1917
Verhandelingen van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
G. Kolff & Co, 1911
 Buku Teks
Raden Purwasuwignya
Javaansche bibliographie gegrond op de boekwerken in die taal : aanwezig in de Boekerij van het Bataviaasch genootschap van kunsten en wetenschappen
Bataviaasch Genootschap, 1920
 Buku Teks
Poerwa Soewignja, Raden
Javaansche bibliographie gegrond op de boekwerken in die taal, : aanwezig in de Boekerij van het Bataviaasch genootschap van kunsten en wetenschappen (Deel II)
Drukkerij Ruygrok & Co., 1921
 Buku Teks
Ronkel, Philippus Samuel van, 1870-
het Maleische schrift
Boekhandel Visser, 1928
 Buku Teks
Gerth van Wijk, D.
Spraakleer der Maleische Taal / door D. Gerth van Wijk
G. Kolff & Co, 1893
 Buku Teks