Luckman Sinar Basarshah
Bangun dan runtuhnya kerajaan Melayu di Sumatera Timur / oleh Luckman Sinar Basarshah
[publisher not identified], 1965
 Buku Teks
Slamet Muljana, 1922-1986
Runtuhnya kerajaan Hindu-Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara
Lembaga Kajian Islam dan Studi (LKiS), 2006
 Buku Teks
Karsono Hardjosaputra
Empat kesatria menghentak langit
Wedatama Widya Sastra, 2001
 Buku Teks
Amish
Siwa : kesatria wangsa surya
Javanica, 2016
 Buku Teks
Raliesta
Ramzi dan kesatria benteng
Gramedia Pustaka Utama, 2011
 Buku Teks