Jia, Pingwa, author
Jiang shu lao bai xing zi ji de gu shi. Shang ban zu de gu shi = 讲述老百姓自己的故事. 上班族的故事 =
Hunan Wenyi Chubanshe Chuban, 2001
 Buku Teks
Li, Chengxun, author
2020 nian de Zhongguo : dui wei lai jing ji ji shu she hui wen hua sheng tai huan jing de zhan wang
Renmin Chubanshe, 1999
 Buku Teks
Zhongguo wen hua de zuo tian, jin tian he ming tian : ming jia yan jiang ji
Wuhan da xue, Zhongguo chuan tong wen hua yan jiu zhong xin bian, zhu bian Feng Tianyu, fu zhu bian Guo Qiyong, Chen Feng, Chen Wenxin, zhi xing zhu bian Chen Wenxin
Wuhan da xue chu ban she, 2001
 Buku Teks
Tie, Ning, author
Jiang shu lao bai xing zi ji de gu shi : Tan qing shuo ai de gu shi = 讲述老百姓自己的故事 : 谈情说爱的故事
Hu nan wen yi chu ban she, 2001
 Buku Teks
Brokaw, Leslie, author
Xiao gong si de jing ying miao zhao : 301 ge hao dan zi = 301 great management ideas: from America's most innovative small companies = 小公司的經營妙招 : 301個好點子
Tian Xia Wen Hua,, 1997
 Buku Teks