Robinson, Danielle
Cara mudah memahami Islam
Lentera, 2002
 Buku Teks
al-Madani, Muhammad Muhammad
Islam, agama menengah
al-Majlis al-A'la lil-Shu'un al-Islamiyah, 1964
 Buku Teks
Muthahhari, Murtadha
Islam agama keadilan
Pustaka Hidayah, 1988
 Buku Teks
Kaelany H.D.
Islam agama universal : buku ajar mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) agama Islam
Midada Rahma Press, 2012
 Buku Teks
Agama dan negara Perspektif: Islam, katolik, buddha, hindu, konghucu, protestan
Institute Dian/Interfidie, 2007
 Buku Teks