Qada dan Qadar dalam pandangan teologi dan filsafat
Arab, 2005
 Artikel Jurnal
Al-Hasani, Sayyid Isma`il bin Mahdi bin Hamid Al-Ghurbaini
Nafas ar-rahman: anugerah bagi para kekasih allah dan orang-orang yang mencintai mereka
Pustaka Hidayah, 2004
 Buku Teks
Anuz, Fariq bin Gasim
Hikmah di balik musibah : risalah untuk orang-orang yang tertimpa musibah dan dirundung duka / Fariq bin Gasim Anuz
Darul Falah, [date of publication not identified]
 Buku Teks
Jurnal Ledalero : wacana Iman dan kebudayaan
Surabaya : C.V. Sylvia
 Majalah, Jurnal, Buletin
Artati
Orang-orang sakit : kumpulan puisi dan cerpen / Sri Hartati; penterjemah, Naswin Djamal
Pustaka Pelajar, 1999
 Buku Teks