Panitisastra lan suluk warni-warni
[publisher not identified], [date of publication not identified]
 Naskah
Serat warna-warni ingkang wigatos
[publisher not identified], [date of publication not identified]
 Naskah
Ki Siswoharsojo
Lampahan ringgit purwa warna-warni / Ki Siswoharsojo
[publisher not identified], 1957
 Buku Teks
Ajaran moral dalam Susastra Suluk
oleh Darusuprapta [and others]
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990
 Buku Teks
Raden Mandrasastra, author
Serat Suluk Sandi Prathistha
Mardi Mulya, 1933
 Buku Klasik