Spendolini, Michael J.
Biao gan xuexi : xiang qi ye yu fan jie jing = Benchmarking : business model to learn = 標竿學習 : 向企業典範借鏡 / Shipingduolini zhu ; Lü Jinzhen yi.
Tian xia wen hua chu ban gu fen you xian gong si,, 1996
 Buku Teks
Codling, Sylvia
Best practice benchmarking: an international perspective
Texas Gulf Publishing , 1996
 Buku Teks
Beyond total quality management : toward the emerging paradigm
by Greg Bounds [and others]
McGraw-Hill, 1994
 Buku Teks
Total quality management / Dale H. Besterfield...[et al]
Prentice-Hall, 1995
 Buku Teks
Tarigan, Rostiana, author
Kendala-kendala dalam penerapan Total Quality Manajemen (TQM) di badan POM = Constraints in applying Total of Quality MAnagement in National Agency of Drug and Food Control
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
 UI - Tesis (Membership)